Ripple Voltage Nedir? Nasıl Ölçülür?

Günümüzde tasarım yapmak oldukça zor bir süreçte yapılmaktadır. Önceden kağıt üzerinde hesaplanan değerlerin uygun aletler aracılığıyla uygun bir şekilde ölçümü en az tasarım kadar önemlidir. Burada güç elektroniğinden bahsettiğimiz için ölçümler tasarım için son derece önemlidir. Şarj cihazı ya da güç kaynağı uygulamasındaki çıkış geriliminin en önemli parametlerinden biri de ripple voltagedir. Ripple voltage terimi hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

 

 

Ripple Voltage Kaynağı Nedir?

Ripple oluşumunda karşımıza iki neden çıkmaktadır. Bu iki nedenden birincisi temel anahtarlama frekansıdır. Bu frekansta şebeke için 50Hz ile 60 Hz, switch mode aracılığıyla çalışan güç kaynakları için anahtarlama frekansıdır ve daha fazla olabilmektedir. Bu frekanslarda oluşan ripple değeri ise frekansı düşüktür. Aynı zamanda yüksek frekanslarda gerilim ve akım seviyelerinin ani değişiminden dolayı devrede oluşan kaçak endüktans ve kapasite değerlerinden dolayı meydana gelen salınımlar nedeniyle de daha yüksek frekanslı bileşenler ortaya çıkmaktadır. Ripple oranı anahtarlama frekansından bağımsız olduğu için ‘noise’ olarak isimlendirilmektedir. Noise kavramı genellikle EMI ile oldukça yakından ilgilidir ve devrede kullanılacak iletken ve yarı iletken tasarımı için önem arz etmektedir.


Ripple Voltage Nasıl Ölçülür?

Elektronik alanında yapılan tüm doğru ölçümler hayati önem taşımaktadır. Ripple voltage ölçümünde de düşük ve yüksek frekanslı bileşemlerin ölçümü de fazlasıyla önemlidir. Son dönemlerde ölçüm aletlerinin büyük bir kısmı dijital kullanıma sahip olduğu için sample oranı, iyi çözünürlük ve bant genişliği yüksek olan bir osiloskop kullanmak, genellikle yüksek frekans bandında oluşan dalgalanmayı ölçmek için oldukça önem taşımaktadır. Tüm bunların yanı sıra ölçümü doğru bir şekilde yapmak gerekmektedir.

Prob yan tarafında çıkan kablolu yapı özellikle devrenin sıfırı kabul edilecek noktasına bağlanacak şekilde ayarlanır ve diğer uçtan ölçüm yapılır. Yüksek frekanslı salınımlar olduğunda ise, PCB hatları tek tek kendi içerisinde bir anten görevi görerek ortamda elektromanyetik gürültüler yapılmasını sağlar. Probun yanında bulunan kabloyu kullanmak osiloskopta yanlış sinyallerin oluşmasına yol açabileceği için ölçüm noktası ve referans noktası arasındaki bağ kısa tutulmalıdır.

Bir Cevap Yazın