Ar-Ge ve İnovasyon Finansmanı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için oldukça önemlidir. Girişimcilerin hayallerine kavuşabilmeleri ve gerekli yatırımları yapabilmeleri için finansmana ihtiyaçları vardır. Ancak çoğu yatırımcı bu finansmana sahip değildir ve finansman sahiplerinin yatırımcılara ulaşmaları, onlara Ar-Ge ve inovasyon desteği sağlamaları gerekmektedir. Bu faaliyetleri arttırmada borsa ve para piyasaları tek başına yeterli değildir. İnovasyon, uzun vadede ülkelerin ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktadır. İnovasyon da beraberinde Ar-Ge çalışmalarını getirmektedir. Bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan para desteği, farklı yollarla, yerli ve yabancı yatırımlarla, yatırımcıların sağlayacağı finans desteği ile elde edilebilir.

Ar-Ge ve İnovasyonu Etkileyen Faktörler

Mülkiyet haklarının korunması, eğitim sisteminin iyileştirilmesi, işe dönük eğitimler, ekonomik gelişme ve inovasyon için önemli etkenlerdir. Borsa yatırımı, yatırımcıların en çok tercih ettiği, kazanç sağlayan yatırım şekillerinin başında gelmektedir. Peki alternatif yatırım araçları değerlendirildiğinde, bir projeye veya hayale finansman sağlamak, iyi bir yatırım şekli olamaz mı? Uzun vadede başarıya ulaşması muhtemel projelere para yatırmak ve katkı sunmak, yalnızca yatırımcıya kazandırmakla kalmaz, ülke ekonomisi ve inovasyon da gelişmiş olur. Dış finansman ile Ar-Ge arasındaki ilişkiyi incelediğimizde, bu faaliyetler ile ülkelerdeki finans sistemlerinin çeşitli bağlantılarının olduğu görülür. Ar-Ge yatırımları, kısa vadede bir dönüş sağlamaz ve sürekli yatırımı geliştirmek gerekir.

Borsada nasıl kazanırım diyen ancak borsa yatırımlarının yanı sıra farklı yatırım araçları da arayanlar, Ar-Ge ve inovasyon finanmanı olmayı düşünebilirler. Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan firmaların, dış finansman ihtiyaçları oldukça fazladır ve bunu sağlamak için de üretimin, yatırımın artması gerekmektedir. Ayrıca bu finansmanlarda başarılı olabilmek için farklı farklı finans sistemlerinin olması gerekmektedir. Banka odaklı finans sistemleri, Ar-Ge ve inovasyonu görece daha iyi desteklemekte, bankacılık bu anlamda gelecek vaat etmektedir. Ayrıca yabancı yatırımlara önem vermek de Ar-Ge için gerekli finansmanı sağlamakta fayda sunabilir.Yabancı yatırımlar vasıtası ile bilgi sağlamak, Ar-Ge laboratuvarlarını ilgili ülkeye aktarmayı ve bu sayede onlardan destek görmeyi de sağlar. Nitekim Türkiye bu anlamda seçici davranarak yabancı şirketlere ile işbirliği yapmaktadır.

Bir Cevap Yazın