Yatırım Çeşitleri Nelerdir

Yatırım kelime anlamı ile belirli bir kaynağı, gelir getirici bir konum alması için kullanmaktır. Yatırım tanımı bir alanda değerlendirilmemektedir. Yatırımın geniş çerçevesi tanımını da bu denli geniş bir açı ile göstermektedir. Yatırım; halk dilinde yatırım, ekonomide yatırım, işletme de yatırım olarak üç ayrı grupta tanım bulabilmektedir.

Halk dilinde yatırım; ekonomik değerlerin kar amacı güdülerek konumlandırılmasıdır. Ekonomik değerler olarak kullanılan en yaygın ürün paradır. Para; altın, döviz, hisse senetleri, repo, tahvil, gayrimenkul gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Doğru analiz, temkinli öngörü ile kazanç sağlamak mümkündür. Paranın borsa piyasasında değerlenmesi için kıs dönemli kazanç sağlamak isteyenler dalgalanmalardan en çok etkilenen kurda işlem görürler. Uzun vadeli yatırım aracı kullanan bireyler, sabır ve öngörü kullanarak kaybı çok düşük ama kazancı garanti olan dalgalanmalardan etkilenmeyen kurlarda kazanç sağlamaktadır.

Ekonomide yatırım; milli geliri oluşturan yol yapımı, bina inşası gibi aracıların reel kapital stokunda değerlenmesidir. İthal, ihraç ürünlerden yola çıkılarak bir dönem içerisinde takibi yapılarak gelecek döneme aktarılan kısmın tespit edilmesidir. Dönem başı ve dönem sonunda net yatırımların belirlenmesi açısından bu dönem arasındaki stok artışının raporlanmasıdır.

İşletmede yatırım; nakit yatırımların tesis yatırımına dönüşmesidir. İşletme açısından yatırım, ancak tesisin büyümesi ile gerçekleşmektedir. Tesisin büyümesi ile rekabet içeren piyasa ortamına ayak uydurabilmesini sağlayarak teknolojik gelişmelerden faydalanabilmektedir. İşletme açısından yeni yatırımlar demek; işletmeye nakit girişi sağlayacak her türlü harcamadır. Bunlar yeni makinalar, arazi, bina şeklinde örneklendirilebilmektedir.

Yatırım aracıları ve geniş bir alanda bulunması nedeniyle birçok çeşidi bulunmaktadır. Yatırım çeşitleri; mali yatırımlar ve üretim yatırımlarıdır. Mali yatırımlar, bu yatırım çeşidi bir ürün alıp – satma adına kurulmuş bir sistemdir. Kar getirici olarak yaygın olarak kullanılan bu çeşitte; hisse senedi, tahvil, banka yatırımları, döviz satın almak, taşınmaz mal yatırımları olarak sıralanabilir. Üretim yatırımları; modernizasyon yatırımları, tesisin büyüme yatırımları, AR-GE yatırımları bunların birkaçıdır.

Mali yatırımlar olarak adlandırılan hisse senedi; hisse senetleri şirket hisselerinin borsaya açılmış hisse senetlerini satın alma işlemidir. Bu yatırımdan kar elde etmek iki şekilde mümkündür: satın alınan hisse senedinin satılması veya değer kazanan hisse senetlerinin ortaklara dağıtılmasıdır.

Tahvil, devlet veya şirketlerin acil olarak nakit ihtiyaçlarını karşılaması amacı ile yatırımcılardan para toplayıp karşılığını tahvil olarak sağlarlar. Tahvil yatırımı; verilen borcun belirlenen zaman ve belirlenen faiz ile ödenmesi açısından kazanç oluşturmaktadır.

Banka yatırımları ile kazanç vadeli mevduat hesabına uyarlanan faiz kazançlarıdır.

Döviz satın almak serbest kur piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanılarak kazanç sağlamaktır.

Taşınmaz mal yatırımları; gayrimenkul yatırımlarında kullanılmaktadır. Doğru analiz ile değer kazanacak gayrimenkullerin saptanması, doğru zamanda değerlendirilmesi ile kazanç sağlanmaktadır.

Üretim yatırımları işletmeler açısından önemli yatırımlardır. Üretim yatırımları; yeni tesis kurulumu, tesis genişlemesi, materyal alımı gibi tesis üretim ve donanımı arttıracak planlar ile kazanç sağlanmaktadır.

Yatırım belirli aracı kullanarak kar elde etmek amacı kazanç sağlamaktır. Bu yönde doğru analiz ve doğru zaman önemi yadsınamaz. Öngörü ve gerçekçi tespitler ile kazanç arttırılabilmektedir. Gerek birey gerek milli ekonomi gerekse işletmeler açısından yatırım gelişim ve daimi yolu belirler. Sabır ve doğru adımlar için büyüme sağlamak adına yatırım aracıları kullanmak makul yoldur.

Bir Cevap Yazın